Norge

Bendik hadde en stor forkjærlighet for Norge. Han uttrykker det sterkt i flere verk som har dette som tema. Gjerne i form av tekst som: «Mitt hem, mitt fædreheim i fædrelandet Norge». Denne teksten står skrevet på maleriet med samme tittel; ‘Mitt hem’. Gjennom naturen, stavkirkene, ornamentikk og som ‘Fredsvenn’. Det var viktig for ham å uttrykke sitt forhold til Norge, sitt fedreland og hjemland Norge. Norske folkeeventyr har han gjengitt gjennom tegning og tekst. Som barn ble han fortalt eventyr som også fulgte ham i voksen alder. Landskapsmotivene som viser seg i all sin prakt, norsk natur, sommer, høst, vinter og vår. Det var ingen tvil om hans sterke patriotisme.
I filmene ser vi elevenes tolkning og hva som er norsk for dem i dag, inspirert gjennom Bendiks bilder.
Filmen er laget av elever fra Haugeåsen Ungdomskole i Fredrikstad.

Norway
Bendik had a deep love for his homeland. This theme is found continuously in his artworks and writings throughout his life. It can take various forms, sometimes represented as fairytales, stav churches, nature or ornamentation. In his test phrases such as ‘My homeland, my fatherland’ show clearly his sentiments.
The film was made by students from Haugeåsen Undomskole in Fredrikstad.